Garantie

Garantie


Voor de door Intertools geleverde producten geldt de garantie zoals deze door de fabrikant van het product is vastgesteld (Fabrieksgarantie).

De kosten van het opsturen naar Intertools van een product ter garantie zijn altijd voor de koper indien niet anders overeengekomen.

De kosten voor het retourzenden van een produkt na garantiebeoordeling zijn altijd voor de koper,indien niet anders overeengekomen.
Voorafgaande de retourzending ontvangt u van ons een factuur voor de retourkosten, na ontvangst van uw betaling zullen wij uw product aan u retourzenden.

Herlevering onder garantie zal slechts plaats vinden wanneer de leverancier constateert dat de klacht onder garantie valt.
Mocht de klacht ontstaan zijn door verkeerd gebruik, zullen wij u belasten voor de gemaakte reparatie en verzendkosten.

Let op, producten terug sturen dient altijd te gebeuren via het Retour/Garantie formulier.