Milieu

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij de Intertools zien we het als onze plicht zorg te dragen voor Mens, Milieu en de Maatschappij. We willen dit bereiken door meetbare bijdragen te leveren. Dit betekent milieuvriendelijk werken en onszelf blijven afvragen of onze activiteiten de beste combinatie zijn tussen duurzaam en prijsbewust. Om kwaliteit te kunnen leveren werken we in een schone, veilige en prettige omgeving. Intertools wil een vernieuwende maar degelijke uitstraling hebben met zorg voor onze medewerkers, werkomgeving en milieu. Hieronder staan enkele voorbeelden van de vele activiteiten die Intertools onderneemt op het gebied van Mens, Maatschappij en Milieu.

Mens
• We bieden onze medewerkers een intern opleiding- en coaching programma
• We voeren jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit
• We organiseren regelmatig preventieve activiteiten zoals tiltrainingen en werkplekvoorlichting

Maatschappij
• We ondersteunen lokale instellingen en (sport)verenigingen
• We leveren onze bijdrage aan diverse goede doelen en initiatieven
• We zijn een erkend Leerbedrijf en bieden stageplaatsen

Milieu
• We voeren ons afval op een zo duurzaam mogelijke manier af via gecertificeerde bedrijven
• We proberen zoveel mogelijk samen te werken met bedrijven die ook duurzaam ondernemen
• We promoten het gebruik van milieuvriendelijke producten.
• We bieden milieuvriendelijke opties als vervangend vervoer, bijv. een leenfiets.